COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență Componenta 10- Fondul Local
I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1

Obiectivul contractului de finanțare: Actualizare PUG pe suport GIS

Nume beneficiar: UAT COMUNA IBANESTI

Obiectivele proiectului: este de a eficientiza procesul de autorizare a construcțiilor și de a oferi mai multă stabilitate și transparență investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de acrește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea609.233,35 lei

Valoarea totală a proiectului(cu TVA)Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectuluiValoarea eligibilă din PNRR(fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
1=2+52=3+4345
609.233,35609.233,35511.960,8097.272,550
                                                                        Din care
Componenta împrumut PNRR511.960,8000
Cuantum TVA097.272,550

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 15.11.2022
  • perioada de implementare a proiectului este de 12 luni

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

                          https://mfe.gov.ro/pnrr/             https://www.facebook.com/PNRROficial/