Prof. ing. ROMICĂ MAGOPEŢ
Prof. ing. ROMICĂ MAGOPEŢPrimar
 • Data nasterii : 23 februarie 1969
 • Studii: Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava
 • Specializare: Profesor inginer
 • Telefon : 0231619755
 • Email : consiliulibanesti@yahoo.com
CV
Declaratia de avere
Declaratia de interese
Programare audienta

Mesaj

 Iubirea de oameni este călăuza noastră!

Pentru administraţia locală fiecare zi este una specială, dar pentru mine ca primar este întotdeauna mai mult. De-a lungul anilor am învăţat că administraţia se adresează în oficiile ei inteligenţei, imaginaţiei, legalităţii şi socialului. Cel mai important însă este că se adresează tuturor prin sentiment.

Administraţia nu este doctrinară, ea grupează oameni în legislativ şi executiv care trebuie să promoveze principiile morale ale umanităţii.

Întotdeauna trebuie să-i ajutăm pe cei care au nevoie, dar să-i învăţăm şi pe ei să se ajute.

Timpul pe care îl avem de petrecut împreună în vieţile noastre trebuie tratat cum se cuvine. În acest orient IBĂNEŞTI sufletele noastre sunt mai aproape ca niciodată.

Fără IBĂNEŞTI noi nu existăm, însă Ibăneştiul este etern, frumos şi necesar ca diamantul. Fundamentală este trăirea fiecăruia dintre noi, pentru că, mereu învăţăm. Sufletele noastre suferă când le obligăm să trăiască superficial. De aceea sufletul are nevoie de lucruri bune şi profunde.

Noi, cei din administraţie, muncim cu convingerea sinceră că ajutăm lumea – chiar dacă pentru asta plătim uneori cu propria viaţă.

Iubirea de oameni trebuie să fie călăuza noastră!

Suntem cu toţii, sau ar trebui să fim parte din Scânteia Divină.

Lumea împlinirii administrative, e accesibilă celor care au curajul de a nu renunţa şi de a ajuta în spiritul dreptăţii şi adevărului, bineînţeles dacă ştii legile şi eşti bine pregătit profesional.

De asta este bine ca fiecare să facă ceea ce trebuie şi să nu încurce viaţa oamenilor şi a comunităţii prin incompetenţa lor şi prostia lor.

Exemple avem destule pentru că proştii nu se schimbă niciodată.

Totul se obţine pe măsura dorinţelor inimilor noastre.

Mulţumesc tuturor ibăniştenilor pentru această deşteptare la calitate, pentru acest început al dezvoltării cu o mai mare cunoaştere ce adânceşte înţelegerea.

Natura construieşte încet şi prin repetări nesfârşite. Cu lucrurile din administraţia locală se întâmplă la fel:

Construiesc pentru că nu am la dispoziţie eternitatea.
Lucrurile sunt vizibile şi rămân.

…Dacă veţi avea înţelegere şi înţelepciune veţi urca mereu Treptele Cunoaşterii spre Lumină.

Dacă nu vom înceta să urcăm treptele ele nu se vor termina niciodată pentru că, numai: Cerul este limita!

Să urcaţi mereu treptele cunoaşterii spre Lumină, iar Frumuseţea Iubirii să vă împodobească mereu viaţa!

Prof. ing. ROMICĂ MAGOPEŢ

Primarul Comunei Ibăneşti

Atributii primar

Atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului

 • primarul indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil, atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului. Primarul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege.

Atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

 • prezinta consiliului local, in primul trimestru, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
 • prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;
 • elaboreaza proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

Atributii referitoare la bugetul local;

 • exercita functia de ordonator principal de credite;
 • intocmeste proiectul bugetului local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local;
 • initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;
 • verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

Atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor;

 • coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
 • ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;
 • ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d);
 • ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului efectuarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;
 • numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;
 • asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;
 • emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative;
 • asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor. -** Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu consiliul judetean.
 • numirea conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, in conditiile legii.
 • alte atributii stabilite prin lege.