Situată în partea de nord – vest a judeţului Botoşani, comuna Ibăneşti are în componenţa administrativă două sate: Ibăneşti şi Dumbrăviţa.

Prezentând o formă aproximativ dreptunghiulară pe direcţia NV-SE, comuna Ibăneşti este mărginită de comuna Cristineşti în partea de  nord şi de est, de  comuna George Enescu şi municipiul Dorohoi în sud şi de comunele Pomârla şi Hilişeu – Horia în vest.

Referitor la aşezarea fizico-geografică, Ibăneştiul este situat la graniţa dintre  Podişul Sucevei si partea de nord-vest a Câmpiei Moldovei, în Depresiunea Jijiei. Teritoriul comunei Ibăneşti este delimitat de dealurile înalte. Dealurile din partea de nord şi vest a comunei (Dealul Măgurii, fost Dealul Mănăstirii; Dealul Pleşii) fac parte din Podişul Sucevei, iar colinele din sud fac parte din Câmpia Moldovei.

Ibăneştiul este amplasat la 48o4`12.00„N Latitudine şi 26o22`12.00„E Longitudine şi 245 m altitudine în bazinul hidrografic al Prutului. Satul Dumbrăviţa este situat în Câmpia Jijiei Superioare, respectiv zona mai joasă a acesteia, numită Câmpia Sitnei.