Solicitare de oferte – anul 2023

Anunt de solicitare oferte pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA IBANESTI, JUDETUL BOTOSANI – Etapa III”

Anunt de solicitare oferte pentru intocmirea studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de distributie a gazelor naturale pentru obiectivul “Infiintare sistem de alimentare cu gaze naturale in Comuna Ibanesti, judetul Botosani”

Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Infiintare retea de apa si canalizare in localitatea Ibanesti, judetul Botosani

Anunt de solicitare oferte pentru executia de lucrari la obiectivul “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA IBANESTI, JUDETUL BOTOSANI “ – etapa II”

Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Construire Cruce monument pe dealul Magurii in comuna Ibanesti, judetul Botosani”

Solicitare de oferte – anul 2022
Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Modernizare drumuri comunale si satesti in sat Ibanesti (Magura si DS723) si sat Dumbravita (adiacente DC80)”

Solicitare de oferte – anul 2021
Anunt de solicitare oferte pentru echipamente de supraveghere video

Anunt de solicitare oferte pentru lucrari de reparatii drumuri afectate de calamitati

Caiete de sarcini pentru investitii – anul 2018

Caiete de sarcini pentru investitii – anul 2017

Detalii

Lista de investiții 2017

Comuna Ibanesti
Detalii