Solicitare de oferte – anul 2024

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA SIMPLIFICATA PROPRIE aferenta atribuirii contractului/contractelor de prestari servicii de catering pentru preşcolarii şi elevii din cadrul „Scolii gimnaziale cu clasele I-VIII Mihail Sadoveanu Dumbravita”

Caiet de sarcini

Formulare

Draft contract servicii

Instructiuni pentru ofertanti

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA aferent atribuirii contractului de furnizare materiale didactice pentru sala de sport, in cadrul obiectivului de investiții Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Comuna Ibanesti, Judetul Botosani”

Caiet de sarcini

Formulare

Draft contract de furnizare

Instructiuni pentru ofertanti

INVITATIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE NEGOCIERE FARA PUBLICARE PREALABILA aferent atribuirii contractului de furnizare materiale didactice pentru laboratoare, cabinete si sala de sport, in cadrul obiectivului de investiții Asigurarea participarii la un proces educational de calitate, modern si incluziv prin dotarea unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe din Comuna Ibanesti, Judetul Botosani”

Caiet de sarcini

Fisa de date

Formulare

Draft contract de furnizare

Solicitare de oferte – anul 2023

Anunt de solicitare oferte pentru atribuirea contractului de lucrari pentru obiectivul „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA IBANESTI, JUDETUL BOTOSANI – Etapa III”

Anunt de solicitare oferte pentru intocmirea studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si a studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a sistemului de distributie a gazelor naturale pentru obiectivul “Infiintare sistem de alimentare cu gaze naturale in Comuna Ibanesti, judetul Botosani”

Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Infiintare retea de apa si canalizare in localitatea Ibanesti, judetul Botosani

Anunt de solicitare oferte pentru executia de lucrari la obiectivul “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA IBANESTI, JUDETUL BOTOSANI “ – etapa II”

Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Construire Cruce monument pe dealul Magurii in comuna Ibanesti, judetul Botosani”

Solicitare de oferte – anul 2022
Anunt de solicitare oferte pentru proiectare si asistenta tehnica pentru obiectivul “Modernizare drumuri comunale si satesti in sat Ibanesti (Magura si DS723) si sat Dumbravita (adiacente DC80)”

Solicitare de oferte – anul 2021
Anunt de solicitare oferte pentru echipamente de supraveghere video

Anunt de solicitare oferte pentru lucrari de reparatii drumuri afectate de calamitati

Caiete de sarcini pentru investitii – anul 2018

Caiete de sarcini pentru investitii – anul 2017

Detalii

Lista de investiții 2017

Comuna Ibanesti
Detalii