BULETIN INFORMATIV

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ sa constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:

  • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  • numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  • programele și strategiile proprii;
  • lista cuprinzând documentele de interes public;
  • lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
  • modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se considera vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.