COMUNICAT DE PRESĂ

C

COMUNA IBANESTI, judetul Botosani, in calitate de beneficiar, a semnat in cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență Componenta 10- Fondul Local I.1.2- Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1, contractul de finantare nr. 10-I1.2-777

Obiectivul contractului de finanțare: Amenajare spatii publice din comuna Ibanesti cu mobilier urban inteligent (statii de autobuz, banci smart, totem-uri digitale)

Nume beneficiar: UAT COMUNA IBANESTI

Obiectivele proiectului: Prin implementarea obiectivului se doreste amenajarea unor spatii publice din comuna Ibanesti cu mobilier urban inteligent.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea: 639.951,00 lei, la care se adauga TVA 121.590,69 lei

Dintre care: valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului 639.951,00 lei, fara TVA, iar valoarea totală neeligibilă 0 lei

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 03.01.2023
  • perioada de implementare a proiectului este de 18 luni

Valoarea totală a proiectului(cu TVA)Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectuluiValoarea eligibilă din PNRR(fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
761.541,69639.951,00639.951,00121.590,690

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 08.2023
  • perioada de implementare a proiectului este de 17 luni

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

                      https://mfe.gov.ro/pnrr/          https://www.facebook.com/PNRROficial/