COMUNICAT DE PRESĂ

În cadrul Planului Național De Redresare Și Reziliență Componenta 10- Fondul Local I.4- Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană
Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1

Obiectivul contractului de finanțare: Plan Urbanistic General în format digital pentru Comuna Ibanesti, judetul Botosani – C10-I4-79

Nume beneficiar: UAT COMUNA IBANESTI

Obiectivele proiectului: I.4 – Eficientizarea procesului de autorizare a construcțiilor, asigurarea stabilitateii și transparenței investițiilor prin actualizarea în timp real a informațiilor privind mediul construit și de a crește accesul digital la documentele de amenajare a teritoriului și de urbanism,

I1.3 – Dotarea Comunei Ibanesti cu statii de reincarcare pentru autovehicule electrice.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea609.233,35 lei

Dintre care:     valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectului 609.233,35 lei 
                           valoarea totală neeligibilă 0 lei

Valoarea totală a proiectului(cu TVA)Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectuluiValoarea eligibilă din PNRR(fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
820.121,82820.121,82689.178,00130.943,820
                                                                        Din care:
Componenta împrumut PNRR443.043,0084.178,17
Componenta asistenta tehnica financiara nerambursabila PNRR246.135,0046.765,65

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 21.11.2022
  • perioada de implementare a proiectului este de 12 luni

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

                      https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/