COMUNICAT DE PRESĂ

Componenta 13 – Reforme sociale
Investiția 2. Reabilitarea/renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru
persoanele cu dizabilități
Apel competitiv ”Dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități – Sesiunea 2”

Obiectivul contractului de finanțare: Construirea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, in localitatea Ibanesti, judetul Botosani

Nume beneficiar: COMUNA IBANESTI

Obiectivele proiectului:

Scopul principal al proiectului este de a înființa un nou serviciu comunitar pentru persoanele cu dizabilități prin construirea și dotarea unui centru de zi, cod serviciu social 8899-CZ-D.I – care sa contribuie la îmbunătățirea calității vieții a persoanelor cu dizabilități din Comuna Ibănești, județul Botoșani, care va permite integrarea in comunitate a acestora prin dezvoltarea unor servicii alternative, respectiv creșterea rezilienței sociale in comunitate.

Valoarea totală a proiectului, inclusiv finanțarea3.884.460,32 de lei

Valoarea totală a proiectului(cu TVA)Valoarea maximă a finanțării nerambursabile a proiectuluiValoarea eligibilă din PNRR(fără TVA)Valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRRValoarea totală care nu este eligibilă
(lei)(lei)(lei)(lei)(lei)
3.884.460,323.884.460,323.340.906,99543.553,330
                                                                        Din care:
Componenta împrumut PNRR3.340.906,99543.553,33

Durata contractului de finanțare, perioada de implementare:

  • data de începere a proiectului: 08.01.2024
  • perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni

                                 „PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”.

                      https://mfe.gov.ro/pnrr/         https://www.facebook.com/PNRROficial/